top of page

Avbestillingsbetingelser for gruppebestillinger & mat

Tidligere enn 6 uker før ankomst kan en avbestille uten at det blir noen kostnad.

Mellom 6 og 4 uker før ankomst kan en avbestille med 80 % kostnadsfritt. (må bet. 20 %)

Mellom 4 og 2 uker før ankomst kan en avbestille med 50 % kostnadsfritt. (må bet. 50 %)

Mellom 2 og 1 uker før ankomst kan en avbestille med 20 % kostnadsfritt. (må bet. 80 %)

Senere enn 1 uke før ankomst må hele reservasjonen betales i sin helhet. 

Mindre endringer i antall kan endres frem til 3 dager før, om ikke annet avtales. 

Endringer er kun gyldige når de er skriftlig kommunisert til Røvær Kulturhotell.

Gjestene står ansvarlig for skade som påføres Røvær Kulturhotell AS som følge av uaktsomhet eller forsettelig opptreden fra deltakere.

Avbestillingsbetingelser for privatpersoner

 

Gratis kansellering opp til 3 dager før ankomst.
 

Ved overbooking forbeholder vi oss retten til å informere gjestene våre og innkvartere dem i en annen bygning. 

bottom of page