- et hav av muligheter

(Familie-) Ferie på Røvær!

I skoleferietiden er det mulig å overnatte på Røvær Kulturhotell for "hvermannsen", uten mindest antall gjester.

 

Åpent for overnatting i vinterferie 2021: 03. - 07. mars

 

Åpent for overnatting i påskeferie 2021: 31. mars - 04. april 

Åpent for overnatting i sommerferie 2021: 

Åpent for overnatting i høstferie 2021: 

 

Fotograf:

Randi Rasmussen